Kirkebøger

På denne side vises kirkebøger fra hele Danmark. Kirkebøgernes fortegnelser over døde er scannet op til 1969. Alle andre dele op til 1960. Kirkebøger fra Folkekirken og de anerkendte trossamfund skal søges under det enkelte amt. Under "Diverse" findes kirkebøger fra dansk kirke i udlandet osv.

I menuen vælges amt og derefter herred eller sogn. Hvis der først vælges et herred, vil sogne-menuen kun indeholde de sogne, som hører til i herredet. Når der vælges et sogn, vises en liste med alle de kirkebøger, som findes fra sognet.

I listen vises de år, som kirkebogen dækker. Derefter står nogle bogstaver, som viser, Hvilke indførsler kirkebogen indeholder. De har følgende betydning:

 • F - fødte
 • K - konfirmerede
 • V - viede
 • D - døde
 • J - jævnførelsesregister
 • T - tilgangsliste
 • A - afgangsliste
 • Efter bogstavkoden for bogens indhold, følger en kode, som angiver typen af bogen. Det er:

 • EM - Enesteministerialbog
 • HM - Hovedministerialbog
 • KM - Kontraministerialbog
 • Sognenes tilhørsforhold til amter og herreder fremgår af Trap Danmark eller af hæftet Amt, Herred, Sogn